Microsoft office Excel

        В преобладаващата си част документите имат таблична структура. В сферата на икономиката това са различните видове справки и отчети, баланси, фактури, ведомости и др.  Това е обусловило създаването и непрекъснатото развитие и усъвършенстване на програмните продукти от тип „електронна таблица”.
        Най-популярният продукт от тип „електронна таблица” е Microsoft Excel.
        Богатите функционални възможности на продукта, съчетани  с удобството на неговият интерфейс  и добре структурирана on-line помощ, го налагат като ефективен инструмент за разработване на потребителски ориентирани приложения.
        Microsoft Excel е компонент на пакета Microsoft Office и се разпространява в различни версии.
        Основни възможности на продукта, които са реализирани във всички негови версии са:

        Учебен  център Експерт-АБВ  Ви предлага редица курсове за работа с продукта. Предвидени са различни нива, започващи от потребители без опит с електронните таблици до потребители използващи Microsoft Excel за извършване на сложни бизнес aнализи.


Напълно начинаещи

        Този курс е предназначен за хора с никакъв или много малък опит с Excel. Тук курсистите се запознават с работната среда, със структурата на електронните таблици. Разглеждат се особеностите при въвеждане на различните типове данни, както и инструменти, необходими за създаването на добре изглеждащи, форматирани таблици. Ще се научите на основни действия-селектиране; въвеждане и коригиране на данни; Манипулиране с работни листи; Управление на файлове и документи; Създаване и форматиране на таблица  - изграждане на структурата, формули, адреси на клетки; Ще придобиете базови възможности за форматиране. Още тук, в първото ниво, потребителят се запознава и се учи да прилага прости и по-сложни функции и инструменти за обработка на данни. Също така и да импортират данни от текстови файл, от Интернет страница или  Access.


Начинаещи               
        За да преминете този курс ви е необходимо да  притежавате необходимите знания от курса за напълно начинаещи. Курса начинаещи  е предназначен за потребители, имащи нужда от подобряване на продуктивността си при  обработване на големи количества информация. Ако ви се налага да представяте графично вашите данни, то чрез този курс ще добиете знанията и уменията, необходими за създаването на прецизни и сложни диаграми. В този курс ще се запознаете с с основните вградени функции-Основни математически функции; Функции за работа с дата и час; Функции за обработка на символни данни Логически функции; Функции AND и OR, ще се научите да създавате диаграми- типове диаграми, създаване на диаграма, форматиране и редактиране на диаграма, за Вас няма да са проблем списъци, сортиране и обобщаване на данни. – Sort, Subtotal, Form.


Напреднали

        Това е курсът, който ви дава тънкостите в Excel. В този курс ще се запознаете с Advanced Filter т.е усъвършенствано филтриране, с организиране данни на нива и консолидиране на данни.
        Един от най-мощните инструменти за анализ на данни в Excel – Pivot Tables, се разглежда в това ниво, както и една от най-често използваните функции  CHOOSE, VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX.
        Ако искате да работите с макроси в Microsoft Excel и да автоматизирате ежедневните си действия, този курс е за вас. Разбира се тънкостите в Microsoft Excel не са само макроси, но и инструменти за статистически и маркетинг анализи като Goal Seek, Scenario Manager, Solver, както и инструментите от Data Analysis пакета. За да дойдете на този курс е необходимо, или да сте преминали предишните нива, или да  притежавате необходимите знания.