Френски език

Обучението по френски език в учебен център Експерт се извършва по утвърдени български и международни системи за изучаване на френски език като чужд. Водещ принцип при оформянето на курсовете е нивото на владеене на езика - напълно начинаещи, слабо напреднали и напреднали
Програмата и ситемата е съобразена възрастта и потребностите на курсистите.