Графичен дизайн

Курс ADOBE PHOTOSHOP

По време на курса ще се запознаете и ще овладеете Adobe Photoshop. Ще се научите как да отстранявате повреди или драскотини на лоша фотография; ще можете успешно да композирате нови снимки; да отстранявате излишни елементи (като образ на човек, храст и пр.), които развалят пейзажа.

По време на обучението ще използвате допълнително вградените филтри и ще направите забележителни неща с графиките(да изглеждат дори като платно с маслени бои или акварелна рисунка).Освен това ще се запознаете с различен набор инструменти за селектиране на части на изображението, за запълване, оцветяване и най-вече за редактиране, прилагане на специални ефекти.

В рамките на два последователни модула по Photoshop ще навлезете постепенно в процеса на работа с програмата и ще овладеете безценни техники за създаване на растерни изображения, графики за уеб, 3D изображения, видео и анимация.

Професионализма на преподавателя и постъпковия му подход ще позволят да задълбочите и разширите Вашите познания и умения.

Курса е в две нива за начинаещи и напреднали всеки модул се състой от 20 учебни часа, разпределени по три учебни часа на посещение, т.е 2 астрономически часа на урок или това са по 7 посещения за всеки модул. Честотата и разпределението на посещенията се договарят между  Вас и Вашия преподавател.

Kурс ADOBE ILLUSTRATOR

Изучавайки Adobe Illustrator, Вие ще можете свободно да работите според Вашите цели, в областта на рекламни и медийни агенции, издателства, интернет пространството - уеб дизайн и др. След завършване на обучението Adobe Illustrator, Вие ще можете сами да изготвяте рекламни проекти и материали, да подготвите материалите си за уеб пространството.