Италиански език

Обучението по италиански език се извършва  по утвърдени български и международни системи за изучаване на италиански език като чужд. Обучението е практичски насочено и интерактивно, което подпомага за неусетното му усвояване.