Цени

ЦЕНИ ЗА КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ

Курс компютърна грамотност -  Windows, Word, Excel, PowerPoint, Интернет –20 уч.часа, цена 140 лв.
Курс за за напреднали - Word, Excel, PowerPoint - 9 уч. часа -89 лева

Курс за за начинаещи - Word, Excel, PowerPoint - 9 уч. часа -81 лева

Курс компютърен машинопис десетопръстни схеми по БДС или Phonetic, 15 учебни часа 75 лева.
Курс по CorelDraw, Adobe Photoshop –  20 уч.ч. - 180 лева

 Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver - 20 уч.ч. - 210 лева

Adobe INDESIGN   20 уч.ч. - 210 лева
Програмиране за ученици - 20 уч.ч. - 180 лева


След завършване на курса получавате документ за завършен курс.

Заплащането на курс е в началото на курса.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Програмиране за ученици - 20 уч.ч. - 180 лева

Езикови курсове – 30 учебни часа -200лева

Курсове БЕЛ, математика  – 20 учебни часа -160лева

Подготовка за сертификат – 25 учебни часа - 260лева

Зелено училище за малки ученици - 5 дена - 105 лева