Уеб дизайн

Курс ADOBE DREAMWEAVER

Учебен център “Експерт-АБВ” ви предлага , ефективно обучение по ADOBE DREAMWEAVER с практическа насоченост.

При нас Вие ще създадете своята първа WEB страница и ще я публикувате в интернет.

При нас ще се научите как да как да:

• Използвате каскадни набори от стилове (CSS) за форматиране на текст и за определяне на разположението на елементите на страниците по възможно най-функционален начин;

• Работите с визуалните инструменти на Dreamweaver за създаване и модифициране на таблици, фреймове и слоевe;

• Използвате шаблони за ефикасно и лесно създаване на еднотипен вид и функционалност на всички страници в сайт;

• Добавите към сайтовете си възможности за взаимодействие с потребителите, използвайки JavaScript и поведения;

• Създавате формуляри с текстови полета, полета за отметки, радиобутони и менюта;

• Работите в предлаганите изгледи Code и Design, чиито инструменти силно увеличават производителността на разработчика;

• Използване на новите визуални помощници – увеличение, водачи и цветови код за CSS стиловетe;

• Разработване на уеб страници, достъпни за възможно най-широка аудитория;

• Използване на инструментите за управление, подпомагащи поддържането на уеб сайтове и ефективната работа в екип.

Предлагаме индивидуално обучение или в малки групи 2 -3 курсиста в група, всеки работи на индивидуален компютър.

Учете чрез практика!

Курс HTML

В курса "HTML oснови" се изучават основите на уеб програмирането. Разглеждат се начални понятия за уеб, като браузъри, уеб сървъри, системата клиент-сървър, инструменти за разработка, езика HTML и др.

HTML се изучава из основи, като се набляга на правилното писане на HTML код и се разглеждат всички използвани тагове: линкове, заглавия, параграфи, таблици, форми, бутони, текстови полета, слайдъри, падащи менюта.

Със задълбочените HTML уроци ще изградите добри представи за това какво е уеб, как функционира и как да работим с него.

Какво ще научим от HTML курса?

» Как да пишете HTML и CSS;

» Как работят уеб технологиите: WWW, HTTP, HTML, JavaScript, уеб сървъри и браузъри;

» Как да режете уеб сайтове (slice and dice): oт Photoshop към HTML + CSS + JavaScript;

» Как да работите с популярни CMS системи: WordPress, Joomla, Drupal, Sitefinity;

» Как да вкарвате нарязан уеб дизайн в CMS система;

» Как да раздвижвате уеб сайтовете с JavaScript, jQuery и AJAX

» Как да качвате уеб сайт в Интернет (домейни, хостинги, настройки).

Курса е в две нива за начинаещи и напреднали всеки модул се състой от 15 учебни часа, разпределени по три учебни часа на посещение, т.е 2 астрономически часа на урок или това са по пет посещения за всеки модул. Честотата и разпределението на посещенията се договарят между Вас и Вашия преподавател.

 

Курс CSS стилизиране

Курсът "CSS стилизиране" предоставя знания за писане на стилове за уеб сайтове. Изучават се както основите, така и техники за поддръжка на различни браузъри и устройства. Разглеждат се всички възможни стилове в CSS, като започнем от стилизиране на текст (големина, цвят и шрифт) и фонове и задълбочим в оформление на HTML елементи и тяхното позициониране. Изучават се препроцесори, или скриптови езици за програмиране на CSS. Препроцесорите намаляват редовете CSS, предлагат множество улеснения за писане на CSS код и намаляват броя грешки.

В курса "CSS стилизиране" ще разгледаме два вида препроцесори - LESS и SASS. Работата със стилове е фундаментална за създаване на уеб сайтове и позволява тяхното използване на различни платформи.

Изисквания за участие в курса "CSS стилизиране":

» Успешно преминат курс "HTML";

» Добро ниво на ИТ грамотност;

» Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение.

Какво ще научите от курса "CSS стилизиране"?

"CSS стилизиране" е курсът, в който ще се научите как да разработвате модерни уеб сайтове, работещи на всякакви платформи (операционна система и браузър)

По време на курса "CSS стилизиране":

• Ще създадете своя първи модерен уеб сайт;

• Ще се научите как да правите сайтове, които се визуализират еднакво добре на всички платформи;

• Ще усвоите тънкостите при писане на модерни сайтове;

• Ще научите най-новите техники при разработка на уеб сайтове.

Курса е в две нива за начинаещи и напреднали всеки модул се състой от 15 учебни часа, разпределени по три учебни часа на посещение, т.е 2 астрономически часа на урок или това са по пет посещения за всеки модул. Честотата и разпределението на посещенията се договарят между Вас и Вашия преподавател.